Vyhledávání Menu

Kardinál Duka na oslavách sv. Martina v Maďarsku


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude hlavním celebrantem mše svaté u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina z Tours, která se bude slavit 9. července 2016 v maďarském Szombathely. Pro tuto příležitost ho papež František jmenoval svým zvláštním vyslancem.


64074

Neznámý mistr, Svatý Martin a žebrák (cca. 1490), Magyar Nemzeti Galéria, Budapešť


„Počátkem července v maďarském městě Szombately, latinsky Savarii či Sabarii slaví jeho obyvatelé velké výročí svého rodáka sv. Martina. Mne svatý otec jmenoval svým zástupcem, tedy legátem, právě při těchto oslavách,“ vysvětluje kardinál Duka. Svatý Martin je jedním z nejznámějších světců. Jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu pomáhá bližnímu, který trpí nouzí. „Je to krásná legenda. Sv. Martin se jako římský voják dělí o svůj vojenský plášť se žebrákem, protože nemá u sebe nic jiného, co by mu dal. A stává se tak vlastně jistým zakladatelem charity,“ popisuje papežský vyslanec kardinál Duka.

Po odchodu z armády žil sv. Martin jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V roce 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let. „Je ti jedním z prvních světců, kteří nebyli mučedníky a dostali se do kalendáře. Jeho hrdinství nespočívalo v mučednictví, ale v zvládání křesťanského života a ctností v prostředí svobody a zodpovědnosti. Stal se jakýmsi architektem církevního života v Galii a místem jeho posledního odpočinku je Tours. Je patronem Francie, vojáků, cestovatelů, ale i chudých a vězněných,“ dodává kardinál Duka. (Aleš Pištora)


Související:
List papeže Františka kardinálu Dukovi k 1700. výročí narození sv. Martina

Aleš Pištora 27. 06. 2016