Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka navštíví Broumov

O budoucnosti a dalším perspektivním rozvoji broumovského výběžku bude zítra jednat hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc s kardinálem Dominikem Dukou a dalšími významnými osobnostmi. Celodenní pracovní jednání, které svolal královéhradecký hejtman, proběhne v Broumově. Součástí setkání je také prohlídka běžně nepřístupných míst broumovského kláštera a zahrady či koncert Pražákova kvarteta.

V současné době se rodí projekt revitalizace broumovského kláštera a jeho zahrady. Klášter je nyní samostatným subjektem a není osazen řeholní komunitou. Opatství je administrováno z Prahy - Břevnova (administrátorem je P. Prokop Siostrzonek OSB). Broumovský klášter vznikl v průběhu 14. stoletá přestavěním původní tvrze, jež sloužila k ochraně a správě majetku benediktinů. V době husitských válek byl vypálen nejvýznamnější benediktinský klášter v Břevnově a jeho opat přestěhoval své sídlo do kláštera v Broumově. Po bitvě na Bílé hoře následkem rekatolizace byl areál kláštera přestavěn v barokním stylu a takto se dochoval dodnes. Po roce 1950 prostory kláštera sloužily jako internační tábor a sdružovali se zde řeholníci z celé republiky. V roce 1990 se klášter vrátil benediktinům. (Aleš Pištora)

12. 04. 2012