Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka navštíví Košice

Liturgie bude součástí rozsáhlejší připomínkové akce nazvané „Dny patera Mikuláše v Košicích“, která kromě slavnostní mše svaté zahrnuje také odhalení pamětní desky na budově kulturního centra Veritas. V sále tohoto kulturního centra proběhne 15. srpna od 19.00 hodin pomítání dokumentárního filmu o životě a díle P. Lexmanna a setkání s jeho příbuznými. Oslavy se konají při příležitosti 90. výročí jeho kněžského svěcení a 80. výročí jmenování P. Lexmanna převorem košického dominikánského konventu.

P. Mikuláš Jozef Lexmann se narodil 28. října 1899 v Bobotě. Po studiích v Budapešti přijal v sedmnácti letech ve Štýrském Hradci řeholní hábit dominikánského řádu. Jako kněz působil především v Košicích, kde kromě pastorační činnosti byl aktivní rovněž ve skautingu a jako zástupce Orla. Vybudoval také kulturní dům Veritas. V roce 1935 složil pilotní zkoušku a stal se prvním knězem-pilotem v Československu. Před koncem II. světové války vytvořil v prostorách krypty dominikánského kostela úkryt, kde před pronásledováním proněmecké „Strany šípových křížů“ ukrýval Židy, ale i komunisty. Po nástupu komunistického režimu a likvidaci klášterů byl internován v několika klášterech na Slovensku a nakonec v Králíkách, kde na následky nemoci a špatného zacházení 17. července 1952 během mše svaté zemřel. Více na www.lexmann.sk. (Aleš Pištora)

07. 08. 2013