Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka navštíví letní tábor ministrantů

Pražský arcibiskup bude mít také příležitost poznat, čím ministranti od 8 do 14 let svůj pobyt v klášteře ve Svatém Janu pod Skalou naplňují. Součástí jejich programu jsou různé soutěže, výlety do přírody, noční výprava a spaní pod širákem či bojové hry.

Ministranti jsou světští služebníci, kteří napomáhají kněžím během bohoslužby. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio. Římskokatolická církev klade na ministranty a jejich výchovu velký důraz a organizuje pro ně množství nejrůznějších aktivit. Papež Benedikt XVI. o jejich službě ministrantům píše: „Je to důležité poslání, které vám umožňuje být výjimečně blízko Pánu a růst v opravdovém a hlubokém přátelství k Němu. Žárlivě střežte toto přátelství ve svém srdci jako svatý Tarsicius a buďte připraveni zápasit i položit život za to, aby Ježíš dosáhl ke všem lidem. … Pokaždé když přistupujete k oltáři, máte štěstí účastnit se velkého gesta lásky Boha, který se nadále chce dávat každému z nás, být nám nablízku, pomáhat nám a dávat nám sílu k dobrému životu.“ (Aleš Pištora)

16. 08. 2012