Vyhledávání Menu

Kardinál Duka navštíví Litomyšl


Ve čtvrtek 11. června 2015 navštíví pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP Litomyšl. Cílem jeho cesty je požehnání nové sochy sv. Anežky České, setkání s vedením města a účast na zahájení 57. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.


42169

Kardinál Duka v Osík u Litomyšle nejprve navštíví výstavu sochařské tvorby Františka Jandy (1931–2015). Sochařské realizace a modely z let 1960–1980 si prohlédne v galerii moderního umění White Gallery, kterou při jejím otevření v roce 2010 požehnal. Další zastavení na cestě do Litomyšle bude u cesty z Litomyšle-Libánek směrem na obec Suchá, kde požehná sochu sv. Anežky České. Během akce pořádané římskokatolickou farností Litomyšl a občanským sdružením „Dvě lípy“ pronese slavnostní řeč probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Pražském hradě prof. Petr Piťha.

V samotné Litomyšli se pražský arcibiskup zúčastní v Zámeckém pivovaru slavnostní vernisáže výstavy „Jeden svět nestačí“, která si klade za cíl ukázat, že „národní umění“ vždy vznikalo v širším mezinárodním kontextu. Na výstavu naváže zahájení 57. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Ještě před večerním slavnostním zahajovacím koncertem České filharmonie na nádvoří zámku si pražský arcibiskup v doprovodu starosty Radomila Kašpara prohlédne piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, který v nedávné době prošel důkladnou rekonstrukcí. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015