Vyhledávání Menu

Kardinál Duka navštíví poutní místo Klimentek


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zavítá 17. června 2016 na jižní Moravu, kde se zúčastní oslav založení obce Osvětimany a v modlitbě tam připomene oběti poválečného masakru v Horní Moštěnici. Navštíví rovněž vrch Klimentek (Hradisko sv. Klimenta), kde věrozvěstové Cyril a Metoděj podle legendy dokončili překlad bible do staroslověnštiny.


63620


Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0


Kardinál Duka byl do Osvětiman pozván místním farářem, k němuž se připojil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Při mši svaté v kostele sv. Havla připomene v 17.00 hodin 71. výročí masakru, který se svojí bestialitou vymyká všem ostatním zvěrstvům, k jakým v moderních dějinách Moravy došlo. Na návrší zvaném Švédské šance u Horní Moštěnice bylo v noci z 18. na 19. června 1945 příslušníky 17. pěšího pluku z Petržalky (bývalí příslušníci 1. československého armádního sboru) pod vedením poručíka Karola Pazúra postříleno 265 karpatských Němci, Maďarů a Slováků. Naprostou většinu povražděných tvořily ženy a děti. „Modlitební setkání vztahující se k takovýmto tragickým událostem, mají napomoci k usmíření a uzdravení vztahu mezi našimi národy,“ připomíná kardinál Duka, který do Horní Moštěnice posílá věnec.  Pietní vzpomínky na tragickou událost poválečných dějin se letos uskuteční na dvou místech - první ve čtvrtek 16. června v 15.00 hodin na hřbitově v Olomouci – Neředíně a druhá o den později, tedy 17. června, u památníku obětem na Městském hřbitově v Přerově.

Pražský arcibiskup navštíví také blízké poutní místo Klimentek (Hradisko sv. Klimenta), kde věrozvěstové Cyril a Metoděj působili a kde podle legendy také dokončili překlad Bible do staroslověnštiny. Toto místo často navštěvoval probošt mikulovské kapituly Stanislav Krátký, který se spolu s kardinálem Dukou podílel na překladu Jeruzalémské bible do češtiny.

„Hradiště Klimentek je pro mě významné také z osobních důvodů. Pracoval zde totiž jako pomocná síla po návratu z vězení při vykopávkách také dominikán prof. Jiří Maria Veselý, s jehož pomocí odešel můj otec v roce 1944 jako člen vládního vojska do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval v Československé zahraniční armádě. Těším se, že to vyjde a konečně se tam podívám,“ dodává pražský arcibiskup.

Hradiště sv. Klimenta je jedním z nejstarších poutních míst na našem území. Na horu sv. Klimenta chodili lidé o svatodušních svátcích i v těžkých dobách válek a morových epidemií. Příchozí pravidelně vítalo vyzvánění zvonu a prastaré valy bývaly zaplněny krámky řemeslníků a prodejců. Tato tradice přetrvala do dnes, kdy se zde konají například pravidelné poutě na slavnost Seslání Ducha svatého. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 06. 2016