Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka navštíví Sázavský klášter

„Sázavský klášter otevírá své brány návštěvníkům v roce 2012 již v březnu, přesněji 25. března, tedy v den, kdy v roce 1053 zemřel jeho zakladatel a první opat Prokop,“ říká kastelánka kláštera Jaroslava Matoušová. O víkendu 24. a 25. března se naskytne vzácná příležitost nahlédnout i do gotické opatské kaple, která není součástí běžné prohlídkové trasy. Novinkou bude třetí zrestaurovaná freska z celkem dvacetičtyřdílné barokní obrazové kroniky v křížové chodbě zabílené v 19. století. Všechny fresky jsou po restaurátorském průzkumu od roku 2007 postupně odkrývány.

Bohatá fresková výzdoba vyprávějící 24 příběhů z dějin kláštera a ze života sv. Prokopa vznikla po požáru Sázavského kláštera v roce 1746 v křížové chodbě hlavní obytné budovy pod vedením význačného českého malíře Jana Karla Kováře. První období vrcholné úcty ke sv. Prokopovi je však spjato s obdobím gotiky. Tu v Sázavě zpřítomňuje nejen monumentální, nikdy nedostavěný chrám Panny Marie a sv. Jana Křtitele nebo kapitulní síň se vzácnými mariánskými malbami, ale také veřejnosti téměř neznámý komorní prostor skrývající se v jižním křídle kláštera, tzv. opatská kaple.

Benediktinský slovanský klášter nad řekou Sázavou založil již ve 30. letech 11. století poustevník Prokop s podporou přemyslovských knížat Oldřicha a Břetislava I. Od roku 1097 klášter obývali latinští benediktini, kteří o dědictví sv. Prokopa svatořečeného v roce 1204 římským papežem i o klášterní budovy pečlivě pečovali i v dalších staletích. Od jeho dřevěných počátků klášter prošel románskými, gotickými i barokními obnovami a každá z nich zde zanechala své stopy. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785 světští majitelé některé budovy bývalého klášterního areálu dotvořili ve stylu neorenesančního klasicismu. Sázavský klášter je Národní kulturní památkou spravovanou Národním památkovým ústavem a poutním místem ke sv. Prokopovi spadajícím pod duchovní správu pražské arcidiecéze. (Slávka Matoušová, Aleš Pištora)

12. 03. 2012