Vyhledávání Menu

Kardinál Duka navštíví seniory na pražských Hájích

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 27. ledna 2015 setká s obyvateli Domova pro seniory na pražských Hájích. Beseda s klienty domova na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa začíná v 10.00 hodin.

Domov pro seniory Háje poskytuje komplexní sociální služby a dlouhodobě se snaží o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří. Podporuje soběstačnost klientů, pomáhá zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou. Mezi služby, které poskytuje od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby. Zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku. Více na www.dshaje.cz. (www.dshaje.cz)

Aleš Pištora 23. 01. 2015