Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka navštívil Národní archiv

Spolu s archivářem pražského arcibiskupství Josefem Faktorem navštívil kardinál Duka budovu Národního archivu v Praze – Dejvicích. Na tomto detašovaném pracovišti je mimo jiné deponován a spravován archivní fond „Archiv pražského arcibiskupství“ (značka APA) a jeho jednotlivé části od nejstarších dob až po rok 1950. Archivem pražského arcibiskupství provedl kardinála Duku dlouholetý správce tohoto fondu PhDr. Denko Čumlivski. Kromě Arcibiskupského archivu byly pražskému arcibiskupovi představeny i další významné archivní fondy, především Archiv České koruny a Desky zemské. Byl rovněž seznámen s uchováváním a péčí o archiválie, především o cenné středověké listiny.

Kardinál Duka měl také možnost vidět na vlastní oči originál nejstarší dochované listiny v Národním archivu, kterou je listina českého krále Vladislava II. z roku 1158. Z arcibiskupského archivu byla představena nejstarší dochovaná listina z roku 1221, která se týká uzavření smíru mezi českým králem Přemyslem Otakarem I. a pražským biskupem Ondřejem. Pražský arcibiskup si také prohlédl listiny z doby Karla IV. či listiny, které se týkají obnovení arcibiskupského stolce po roce 1561.

Na závěr návštěvy byl kardinál Duka pozván na přátelské posezení, při kterém hovořil s archiváři o budoucí spolupráci. Hovořilo se také o novověkých – především církevních – dějinách. Pražský arcibiskup vyslovil přání, aby se aktualizoval již platný spisový a skartační řád k práci s písemnými církevními prameny a přispělo se tak k jejich zachování. (Josef Faktor, Aleš Pištora)

29. 08. 2012