Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka o postoji katolické církve k evoluci a o stvoření

Cílem konference je seznámit její účastníky s různými interpretacemi zvolené problematiky a umožnit jim tak nahlédnout na dané téma z co nejširšího spektra oborů jako jsou např. evoluční biologie, teologie, antropologie, primatologie či jiných přírodovědných a společenskovědních disciplín.

Kardinál Duka bude ve svém příspěvku hovořit o postoji církve k diskuzi o evoluci a stvoření. Ten lze stručně shrnout tak, že mezi vírou ve stvoření a vědou nemůže být rozpor. Jde totiž o různé roviny či přístupy k tématu. Zatímco otázky stvoření či vzniku světa, jeho počátku a příčin jsou otázkami metafyzickými, evoluce je vědeckou hypotézou, která nemůže překročit hranici pozorovatelných faktů. V samotném Darwinově díle je třeba odlišit Darwina jako ideologa s jistým světovým názorem a Darwina jako vědce. Po provedení této distinkce je potom možné říci, že teorie evoluce není pro křesťana z věroučných důvodů nepřijatelná. Více na www.kulturologie.ff.cuni.cz. (Aleš Pištora)

15. 05. 2012