Vyhledávání Menu

Kardinál Duka ocení vydání dějin zemí Koruny České

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělí při příležitosti svátku sv. Vojtěcha 23. dubna 2014 autorům a redaktorům unikátního historiografického díla „Velké dějiny zemí Koruny české“ nakladatelství Paseka zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského.

Arcibiskup pražský udělí nakladatelství Paseka zlatou Svatovojtěšskou medaili za vydání kompletních dějin našich zemí v edici Velkých dějin zemí Koruny České. „Dokončení projektu, kterého nebylo dosaženo ani za První republiky a naštěstí ani za komunismu, si zaslouží úctu. Nakladatelství Paseka, všichni autoři a redaktoři, které se na vzniku edice podíleli, vykonali velikou službu naší zemi. Toto dílo překročilo stín Františka Palackého a stává se výzvou pro širší veřejnost, aby znovu promyslela historická fakta na pozadí současné interpretace,“ říká k úspěšnému završení díla kardinál Duka.

Edice Velké dějiny zemí Koruny české představuje první dokončený projekt vydání kompletních dějin našich zemí. Rozsáhlé svazky edice, jejichž autory jsou renomovaní čeští historici, zahrnují politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny od počátků do roku 1945. Navazují tak na nedokončené dílo Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera. Čtenáři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tak mají poprvé v historii možnost seznámit se s historií našich zemí v celkem devatenácti knihách jedné ucelené edice. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 22. 04. 2014