Vyhledávání Menu

Kardinál Duka odhalí pamětní desku Josefu Toufarovi

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP odhalí 6. září 2014 v 17.00 hodin na budově bývalé hospodářské škole v Polné pamětní desku někdejšímu žákovi této školy P. Josefu Toufarovi. Následné debaty se kromě kardinála Duky zúčastní také postulátor kauzy blahořečení doc. Tomáš Petráček a autor knihy o číhošťském faráři Miloš Doležal.

Iniciátorkou instalace pamětní desky se stala paní Marie Fišerová. „Chápu to jako poděkování za jeho působení a současně vzpomínku na mého otce, který byl v 50. letech vězněn,“ vysvětluje paní Fišerová, která se o svém nápadu několikrát radila s kardinálem Dukou. Autorem desky, na které stojí informace o tom, že Josef Toufar školu navštěvoval, je mladý umělecký kovář Adam Dočekal. Tabulka je doplněna trnovou korunou symbolizující Toufarovo utrpení.

Odbornou hospodářskou školu v Polné navštěvoval Josef Toufar před nastoupením do gymnázia v Německém (dnešním Havlíčkově) Brodě. Ke studiu se rozhodl teprve po otcově smrti ve svých 26 letech, kdy v něm dozrálo rozhodnutí stát se knězem. Jako kněz neobyčejně silného ducha, přímočarý, tolerantní, společenský a upřímně, "samozřejmě" věřící se stal nepřítelem komunistického režimu.

V roce 1950 byl Josef Toufar brutálně utýrán v komunistickém žaláři, kam ho unesla tajná policie po takzvaném číhošťském zázraku, kdy se v Toufarově kostele při nedělní mši svaté záhadně rozhýbal kříž na oltáři. V době, kdy se režim pokoušel oslabit vliv církve ve společnosti, chtěli jeho představitelé této události využít k zahájení politických procesů s duchovními. Ve snaze získat od P. Toufara nepravdivé doznání, že zázrak na popud Vatikánu zinscenoval, ho vyšetřovatelé ubili k smrti a neposkytli mu pomoc při doprovodných zdravotních potížích. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 09. 2014