Vyhledávání Menu

Kardinál Duka oslaví „křest Polska“


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na polském ostrově Lednice v blízkosti předrománských pozůstatků kaple a hradiště polského knížete Měška I. zúčastní 4. června 2016 oslav 1050. výročí „křtu Polska“.


62511


V letošním roce uplyne 1050 let od přijetí křtu knížetem kmene Polanů Měškem I. a tím od začátku procesu christianizace polských zemí. S křtem Měška v roce 966 se zároveň zrodil polský stát jako plnoprávný člen rodiny křesťanských národů Evropy. Křesťanství se do země Polanů dostalo právě z Čech, neboť „ženou, která přinesla křest“, byla podle kronikářů česká kněžna Dobrava.

Podle kronikáře dcera knížete Boleslava I. souhlasila se sňatkem s polským vladařem „teprve když se zavázal, že se vzdá pohanských zvyků a přijme svátosti křesťanské víry. Pak přijela ta paní do Polska s velikou světskou i církevní družinou. Ale ani tak se s ním nespojila manželským svazkem dříve, dokud se pomalu a důkladně nepřesvědčil o křesťanském způsobu života a závaznosti církevního řádu, nezřekl se pohanského bludu a nepřipojil se k společenství matky církve.“ Mohutné oslavy se letos konají v Hnězdně, na ostrově Lednice a v Poznani – tedy v místech spojených s počátky polského států. Letošní oslavy jsou příležitostí k připomenutí společných pramenů našich dějin a základů, na nichž jsou vybudovány naše národy. (Maciej Ruczaj, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 01. 06. 2016