Vyhledávání Menu

KARDINÁL DUKA OSLAVIL VE VECHTĚ 800. VÝROČÍ DOMINIKÁNŮ


Ve dnech 23. - 25. ledna 2016 byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP hostem dominikánů ve Vechtě v Dolním Sasku. Se svými německými spolubratry oslavil 800. výročí založení místní provincie dominikánského řádu a zároveň si spolu s nimi připomněl 80 let od smrti P. Tita Hortena, převora kláštera a vychovatele na místní koleji, který zemřel v nacistickém vězení.


56375

Foto: Ludger Heuer / NWZ

V neděli 24. ledna spolu s místními dominikány slavil pražský arcibiskup mši svatou. Byl hlavním celebrantem, zatímco homilii přednesl místní světící biskup Heinrich Timmerevers. Kardinál Duka se rovněž setkal s představiteli radnice, s nimiž mluvil o možnosti uspořádat mezinárodní konferenci věnovanou osobě „husitského“ pražského arcibiskupa Konráda z Vechty.

Na dominikánské koleji přednesl pražský arcibiskup svou slavnostní přednášku. Připomněl, že 13. století, tedy doba vzniku dominikánského řádu, je dobou, kdy se „zrodila naše křesťanská kultura, či moderněji řečeno západní civilizace“. Město podle něho začíná hrát důležitou roli, je opuštěna struktura typicky hradních kostelů. Z městských kostelů se stávají katedrály a vedle nich se objevuje druhý symbol typický pro toto období - univerzity. „Katedrála a univerzita jsou typickými institucemi tohoto století, z kterého se pak zrodí západní civilizace,“ míní kardinál.

Dnešní globalizace je, podle kardinála Duky, procesem další urbanizace, kdy většina obyvatel světa žije ve městech. „Víme také, že nárůst univerzit a vysokoškolských institucí, vědeckých institucí je fenomén, který přináší jisté problémy“, říká kardinál a dodává, že katedrály vždy hrály roli v Evropě regionů, která se ovšem proměnila v Evropu států. Dědictví 13. století je tak stále aktuálním tématem.

Dominikáni, jak říká kardinál Duka, jsou od počátku v blízkosti svobodných měst, katedrály a univerzity.  Platí to i o našich zemích. „První písemné záznamy hovoří o tom, že bratři z kláštera Svatého Kříže z Kolína nad Rýnem hrají důležitou roli při zakládání pražského konventu sv. Klimenta. Tento sv. Kliment je známé Klementinum při Karlově mostě. Celý dnešní areál vybudovaný otci Tovaryšstva Ježíšova na troskách dominikánského kláštera připomíná, že v Čechách sehrály tyto dva řády velice důležitou roli ve formování vlastní kultury,“ připomíná dominikán Duka.

V závěru své řeči nastiňuje stav církve u nás. Říká, že život církve je dnes velmi bohatý. Přestože se většina obyvatel ke křesťanství nehlásí, je si vědoma svých křesťanských kořenů. Pražský arcibiskup připomíná také pomoc dominikánských bratři z polské provincie, ale také z německých provincií po husitských válkách a nevynechá poděkování za velký finanční dar německé provincie, který pomohl po pádu komunismu obnovit studijní dům dominikánů v Olomouci a nastartovat dominikánský život v otevřené společnosti. „Myslím, že je za co děkovat, a současná doba je velikou výzvou pro dominikánský řád i v naší zemi,“ uzavírá kardinál Duka. (Aleš Pištora)

Plné znění přednášky ve Vechtě

Aleš Pištora 26. 01. 2016