Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka otevře nové komunitní centrum v Českém Brodě

Slavnost začne v kostele sv. Gotharda mší svatou s biřmováním, poté od 11.00 hodin pražský arcibiskup požehná nové centrum, které si během neformálního setkání bude mít možnost spolu s ostatními hosty prohlédnout. Na slavnost žehnání jsou pozváni zastupitelé města i zastupitelé všech obcí na území farnosti, dále zástupci škol, občanských sdružení, technických služeb, zástupci ostatních církví (např. ČCE) a další.

Komunitní centrum bude zasvěceno svatému Farářovi Arskému, jelikož projekt na jeho vybudování vznikl v roce jeho výročí. Autorem architektonického návrhu jsou Ing. arch. Eva Daňková a Ing. arch. Václav Hacmac. Stavbu v letech 2011 – 2012 provedla firma Jan Jelínek. Centrum je tvořeno zrekonstruovaným přízemím stávající fary a přístavbou, kde je umístěn sál s hygienickým zázemím a kuchyní.

Centrum je harmonicky propojeno s farní zahradou. Kromě farních aktivit zde také pravděpodobně bude zasedat zastupitelstvo městského úřadu Český Brod, který nemá podobně vhodné prostory. Budovu budou využívat i další subjekty ve městě, takže by mělo vzniknout užší propojení farnosti s širokou veřejností. Více na www.farnostbrod.cz. (Aleš Pištora)

 

07. 06. 2012