Vyhledávání Menu

Kardinál Duka pět let pražským arcibiskupem

Před pěti lety, 10. dubna 2010, byl do funkce pražského arcibiskupa uveden Mons. Dominik Duka OP. Vystřídal tehdy kardinála Miloslava Vlka. Dva roky na to královéhradeckého rodáka, který v době komunismu po odnětí státního souhlasu pracoval v továrně Škoda-Plzeň a byl dokonce vězněn, jmenoval papež Benedikt XVI. kardinálem.

Kardinál Duka se za pěti lety svého pražského působení ohlédl v několika rozhovorech pro média. Uvedl, že jako následovník kardinála Vlka nemůže jeho dvacetileté působení považovat za uzavřenou etapu. „Musíme si uvědomit, že to byl on, kdo položil základy organizace naší arcidiecéze, kdo zavedl projektové trendy a udal směr života církve s dosahem pro ekuménu i společnost na celá další desetiletí,“ řekl pro ČTK kardinál Duka.

Mezi těmi nejvýznamnějšími milníky posledních let zmínil např. blahořečení čtrnácti pražských mučedníků (13. října 2012) a výročí 25 let od svatořečení Anežky České, které se stalo jedním ze symbolů revolučního roku 1989 (15. listopadu 2014). Z těch nedávných událostí mělo podle kardinála Duky zejména pro pražské farnosti velký význam setkání mládeže pořádané komunitou Taizé. „Jsme věkově nejmladší diecézí, i když víme, že se jedná o proměnný faktor. Tato skutečnost ale dává příležitost pro rozvoj teologicko-filozofických projektů, a podporuje kontakt se světem kultury a politiky obecně,“ řekl kardinál Duka v rozhovoru s ČTK.

Současný pražský arcibiskup klade rovněž důraz na rozvoj velikonočních oslav konaných v katedrále sv. Víta. Ve Svatovítském chrámu se letos již podruhé konaly pašijové hry a byl posílen zahraniční prvek, a to jak ve smyslu multijazykové liturgie, tak ve smyslu ekumény. Také spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi, ale i židovskými obcemi považuje kardinál Duka za velmi důležitou.

Další z priorit je rozvoj aktivit vycházejících vstříc lidové zbožnosti resp. oblibě různých happeningů a veřejných akcí spojených s církevní tematikou. Jedná se zejména o svátek sv. Jana Nepomuckého, Navalis, Noc kostelů nebo o vánočního průvodce po pražských betlémech či Betlémské světlo. Mnohé z těchto aktivit jsou spojeny s pražskou katedrálou, které mohla být díky dohodě se státem do žil vlita nová krev. Kardinálu Dukovi jde o to, aby stala skutečným centrem liturgického i kulturního života pražské arcidiecéze.

Nelze vynechat to, že poměrně nedávno byla nastoupena také nová etapa života církve v naší zemi. Církev se začala samofinancovat. „Úkolem je nyní vytvořit zdroje nejen pro svůj vlastní chod, ale také pro aktivity v oblastech, v nichž církve již 25 let pracují, jako jsou vzdělání (církevní školy), sociální či zdravotní pomoc doma i v zahraničí atd.,“ vysvětlil pro ČTK kardinál Duka. Prací v těchto oblastech církev posiluje svoji spolupráci s občanskou společností, podílí se na její kultivaci a pomáhá druhým. Více na www.dominikduka.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 04. 2015