Vyhledávání Menu

Kardinál Duka položil květiny ke hrobu Karla IV.

U příležitosti výročí narození Karla IV. položil 14. května 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou květiny k jeho hrobu v kryptě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Den před tím pronesl v Senátu úvodní slovo k přípravě oslav.

Během dvou let chtějí organizátoři připravit akce, které panovníka představí z mnoha pohledů – jako českého a evropského státníka, myslitele, cestovatele, zakladatele univerzit a měst i zbožného panovníka. K oslavám se kvůli tomu sešla v Senátu národní komise. Jejím členem je vedle předsedy vlády, předsedů obou komor parlamentu, rektora Univerzity Karlovy či předsedy Akademie věd také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. „Z církevních akcí předpokládáme bohoslužbu, která bude v den narození, které by se také měly zúčastnit rody spřízněné s Lucemburky, lépe řečeno se samotným Karlem IV.,“ vysvětlil kardinál Duka. Ten by také rád vydal „Život svatého Václava“, jehož autorem je právě Karel IV.

„Oslavy 700. výročí Karlova narození musí být koncipovány tak, aby je současná Evropa zaznamenala. Nejsme jistě jediní, kdo si chce narození Karla IV. připomenout. Tím důstojnější charakter by naše oslavy měly mít. Měly by být prostě nejlepší," představil rozsah plánovaných oslav Milan Štěch, který setkání v Senátu inicioval. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 05. 2014