Vyhledávání Menu

Kardinál Duka položil květiny ke hrobu Karla IV.

U příležitosti 699. výročí narození Karla IV. položil 14. května 2015 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou květiny k jeho hrobu v kryptě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Minulý týden položil v Lucemburku květiny ke hrobu jeho otce Jana Lucemburského.

V blížícím se roce 2016 oslavíme výročí jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách českých zemí. Připomeneme si 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje česká společnost za nejvýznamnější osobnost své historie. „Z církevních akcí předpokládáme bohoslužbu, která bude v den narození, které by se také měly zúčastnit rody spřízněné s Lucemburky, lépe řečeno se samotným Karlem IV.,“ vysvětlil kardinál Duka.

Akce, které se na příští rok připravují, představí Karla IV. z mnoha pohledů – jako českého a evropského státníka, myslitele, cestovatele, zakladatele univerzit a měst i zbožného panovníka. „Oslavy 700. výročí Karlova narození musí být koncipovány tak, aby je současná Evropa zaznamenala. Nejsme jistě jediní, kdo si chce narození Karla IV. připomenout. Tím důstojnější charakter by naše oslavy měly mít," představil rozsah plánovaných oslav na prvním zasedání národní komise v Senátu jeho předseda Milan Štěch. Projekt by měl mimo jiné rozšířit obecné povědomí o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země – hospodářství i kultury. (Aleš Pištora)


Fotogalerie

Aleš Pištora 14. 05. 2015