Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná huť a hřbitov v Sázavě

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví v neděli 12. října 2014 město Sázavu. Od 10.00 hodin bude v místním kostele sv. Prokopa sloužit mši svatou. Ve 12.00 hodin požehná zrekonstruovaný hřbitov u sv. Anny v Sázavě a ve 13.30 hodin požehná pece v huti František v Centru sklářského umění.

Bývalá sklářská huť František, kterou v roce 1882 postavil Josef Kavalier a která byla v roce 2010 zapsána na seznam kulturního dědictví ČR, se v nedávné době proměnila v unikátní Centrum sklářského umění. Rozsáhlá sbírka představuje jednotlivé sklářské technologie od kahanové techniky, malování a broušení po leštění a pískování skla. Dnes toto centrum nabízí zážitkovou interaktivní expozici skla, rezidenční pobyty pro výtvarníky, kurzy pro širokou veřejnost, workshopy, sympozia, konference a další aktivity prezentující sklářské řemeslo.

Rekonstrukce městského hřbitova u sv. Anny začala loni v prosinci. Celá lokalita byla rozčleněna na veřejný prostor před hřbitovem a pietní prostor vlastního hřbitova, který byl opatřen veškerým nutným vybavením.

Setkání s kardinálem Dukou pořádá Římskokatolická farnost Sázava ve spolupráci s Městem Sázava a Centrem sklářského umění – huť František. Více na www.svprokop-sazava.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 10. 2014