Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná kapli sv. Barbory u Loretánské zahrady

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 7. srpna 2014 v 18.00 hodin nově zrekonstruovanou barokní výklenkovou kapli sv. Barbory u Loretánské zahrady na pražských Hradčanech. Slavnostní chvíle se kromě pražského arcibiskupa zúčastní také starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a Dobrovolní hasiči Prahy 1.

Barokní kapli postavil v první polovině 18. století stavitel František Maxmilián Kaňka na náklady hraběte Štěpána Kinského. Hrabě se nechal inspirovat pověstí, že na tomto místě byli v roce 1512 popraveni dva loupeživí rytíři – bratři Chlévcové – naražením na kůl. Jeden z nich se prý dokázal osvobodit a doplazil se až ke kostelu sv. Benedikta. Patronka kaple sv. Barbora byla zvolena zřejmě proto, že je mimo jiné ochránkyní před smrtí bez zpovědi. Tuto pověst si ve své kronice upravil Hájek z Libočan, který tvrdil, že lapka zemřel poté, co při zpovědi přiznal, že se modlil ke sv. Barboře a teprve na její přímluvu byl spasen. Legendu při výmalbě kaple ztvárnil Václav Vavřinec Reiner. Kaple byla obnovena v roce 1858.

Za kaplí se skrývá zahrada, na jejímž místě původně stávala jízdárna se zahradou patřící k nedalekému Černínskému paláci. Zchátralá jízdárna byla zbořena v roce 1845, kdy už areál patřil k sousednímu Trauttmannsdorffskému paláci, kde byla ženská káznice. Zahrada byla osázena ovocnými stromy a změněna na sad. Dalším zásahem do zahrady byl vznik požární nádrže v době 2. světové války. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 08. 2014