Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná kapli v Kounově, kde sv. Vojtěch utišil svou žízeň

V neděli 4. května 2014 od 15.00 hodin se bude konat slavnostní pouť u nově opravené kaple sv. Vojtěcha v Kounově ve farnosti Rakovník. Mši svatou bude ke cti sv. Vojtěcha sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který kapli rovněž požehná.

Opravy kaple byly zahájeny v roce 2009 a trvaly do roku 2012. Byl opraven historický krov, římsa a byla poležena střešní krytina za více jak milion korun. V roce 2011 a 2012 byla opravena omítka, kamenné prvky v průčelí a přístupové schodiště. V závěrečné fázi byly opraveny interiéry včetně štukové výzdoby dle dochovaných předloh a repase původní keramické dlažby atp. Sochu sv. Vojtěcha zrestauroval akademický sochař a restaurátor Marcel Hron. Tyto opravy si vyžádaly další téměř dva miliony korun. Většina finančních prostředků pocházela z Fondu kultury a obnovy kulturních památek Středočeského kraje.

První zprávy o kapli jsou z počátku 16. století, kdy v těch místech žili poustevníci. Posledními byli tu Antonín Vacek a Abraham. Kaple je obrácená k místům, kudy probíhala Erfurtská stezka. Dnešní tvář kaple pochází ze 17. a 18. století. Tehdy na svátek sv. Vojtěcha tam každoročně přicházela procesí z německé vesnice Tuchořice, ale i z blízkých českých vesnic lounského kraje.

V roce 1947 byla kounovská kaple jednou ze zastávek cesty ostatků sv. Vojtěcha po Čechách a Moravě u příležitosti 950. výročí mučednické smrti svatého Vojtěcha. O Svatovojtěšské pouti 1948 se pak uskutečnilo slavnostní odevzdání relikviáře s ostatkem sv. Vojtěcha kounovské kapli arcibiskupem Josefem Beranem. Poutě se sem po padesátileté přestávce vrátily v roce 2006.

Pověst vypráví, že kaple byla vystavěna v místech, kde se sv. Vojtěch setkal s místními pastevci, kteří „byli křesťany jen tím, že byli pokřtěni“. Sv. Vojtěch je přesvědčil, když byla vyslyšena jeho modlitba a začalo pršet. Když potom sv. Vojtěch jako ochránce země české byl ctěn a byly mu budovány svatyně, i Kounovští vystavěli kapli na památku této události. Více na http://rkfrakovnik.webnode.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 05. 2014