Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná novou kapli v Ústřední vojenské nemocnici

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s předsedou Ekumenické rady církví Danielem Fajfrem požehná 8. dubna 2015 v 17.00 hodin novou ekumenickou kapli Milosrdného Samaritána v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Kaple bude sloužit ke konání pravidelných čtvrtečních bohoslužeb, k modlitbě i rozjímání.

Pozvání na slavnostní akt přijali také přední představitelé Ministerstva obrany v čele s náměstkem Ministerstva obrany Tomášem Kuchtou, zástupci náčelníka Generálního štábu AČR generálové Josef Bečvář a František Malenínský, představitelé duchovní služby AČR a další významní hosté. Na úvod promluví ředitel nemocnice prof. Miroslav Zavoral.

Cílem bylo vytvořit důstojné duchovní prostředí pacientům, návštěvníkům i zaměstnancům vojenské nemocnice všech vyznání. Nese jméno Milosrdného Samaritána, který je symbolem prokazování milosrdenství a pomoci druhým. Kaple je vybudována na základě návrhu autorů Ing. Arch Ivana Vavříka a Ing. arch. Matyáše Roitha.

Duchovní služba má v nemocnici pevně zakotvenou tradici. Vzhledem k tomu, že je střešovická nemocnice nemocnicí vojenskou, poskytují a zprostředkovávají zde duchovní službu vojenští kaplani. Prvním z nich byl od roku 2007 Pavel Ruml, který působí jako vojenský kaplan AČR již od roku 1999. V současnosti ve Střešovicích působí mjr. Jan Blažek. Oba jsou evangeličtí faráři, na vyžádání zprostředkují návštěvu duchovních jiných církví.

Zpočátku nebyl o duchovní službu příliš zájem, postupně si přítomnost kaplana žádalo stále více pacientů, kteří oceňují zejména přítomnost, dar naslouchání, vnímavost, někteří si vyžádají i čtení z Písma. V roce 2014 bylo vykonáno na 800 návštěv, každý čtvrtek byla zajištěna katolická bohoslužba v původní nemocniční kapli. Katolický kněz je vyžádán k vysluhování svátosti zhruba 10krát do měsíce. Letos již uskutečnil kaplan vojenské nemocnice na 300 návštěv. O možnosti využití duchovní služby je pacient informován zpravidla při vstupním pohovoru s ošetřovatelským personálem a je jen na jeho vůli, zda si duchovní službu vyžádá. Více na www.uvn.cz. (Jitka Zinke, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 04. 2015