Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná opravené varhany v Petrovicích u Sedlčan

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 9. listopadu 2014 při mši svaté, která začíná v 11.00 hodin, varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan. Varhany z 18. století prošly nedávno celkovou rekonstrukcí.

Barokní varhany v petrovském kostele se podařilo zrekonstruovat díky dotaci, kterou získala MAS Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu, a díky sbírce v obci Petrovice. Celá oprava včetně nákladů na festival „Varhany znějící“ vyšla na částku přesahující dva milióny korun (římskokatolická farnost Petrovice přispěla ve výši 185 tisíc korun). Opravu provedl Rudolf Valenta ze Zbraslavi, píšťaly vyrobil Štěpán Kopeček z Českého Šternberka. Hudební nástroj tak může věřící opět doprovázet při bohoslužbách a znít při koncertech duchovní hudby.

Obec Petrovice se v písemných pramenech prvně připomíná v roce 1219. Teprve roku 1744 však byly pořízeny varhany od „sedleckého varhanáře“ Fridricha Semráda ze Sedlce. Tento pozitiv byl přenesen roku 1761 do kostela v Obděnici, kde zůstal až do roku 1904 a byl nahrazen čtyřrejstříkovým nástrojem pražského varhanáře Josefa Hubičky a roku 1760 zásluhou petrovického kooperátora Adalberta Hertzegera baly pořízeny nové varhany s pedálem a osmi rejstříky opět od sedleckého varhanáře.

K zásadní přestavbě nástroje došlo koncem 19. století. Autory přestavby byly roku 1898 bratři Paštikové, kteří jsou v nástroji na více místech signováni. Další opravy nejsou známy až do 80. let 20. století, kdy byl tehdy červotočem již velmi poškozený a omezeně funkční nástroj opraven a konzervován bratry Nožinovými, ovšem s nevalným úspěchem. V roce 2000 byl nástroj rozebrán varhanářem Vl. Šlajchem a deponován v prostorách kostela, v souvislosti s havarijním stavem a následnou opravou stropu kruchty. Petrovické varhany byly v minulosti poněkud nešťastně přestavěny, do dnešních dnů ale zůstalo zachováno jádro barokních varhan, což bylo dobrým předpokladem obnovy původního zvukového bohatství Semrádových varhan z roku 1760. (Aleš Pištora, www.varhany.slansko.cz)

Aleš Pištora 04. 11. 2014