Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná praporu ostrostřelců

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 17. května 2014 v Královské kapli hradu Křivoklát sloužit od 10.30 hodin mši svatou u příležitosti 500. výročí Spolku rakovnických ostrostřelců. Program začíná od 10.00 hodin na dolním nádvoří hradu, jeho součástí bude také žehnání praporu.

Setkání ostrostřelců u příležitosti 500 let od založení Sboru rakovnických ostrostřelců začíná již v 10.00 hodin nástupem sborů na nádvoří hradu. Následuje mše svatá a od 11.30 slavnostní dekorování praporů a předání medailí. Celou slavnost bude provázet hudba a kulturní program.

První zmínka o rakovnickém střeleckém spolku pochází z roku 1514, kdy bylo deset ozbrojených mužů vysláno do Uher na pomoc potlačení selského povstání. Od té doby se účastnil mnoha tažení. Velmi slavným obdobím pro Sbor rakovnických ostrostřelců byl začátek 20. století. Mezi členy tehdejší sboru patřili přední měšťané města Rakovníka. Po první světové válce se ostrostřelecké sbory transformují a rakovničtí ostrostřelci se přeměňují na Národní gardu č. 16. Za druhé světové války zaniká spolek úplně a k jeho obnovení dochází až roku 1995. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 05. 2014