Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka požehná školku sv. Augustina

Po slavnostním přivítání a krátkém zamyšlení se od 9.30 nabízí možnost prohlédnout si areál celé školy, jakož i promluvit s pedagogy a zástupci České Provincie řádu sv. Augustina, která školu zřizuje. Ti svou školu definují jako školu „v otevřeném dialogu kultury a doby, ve které žijeme, jako školu přátelství, školu, která učí žít, růst a být šťastným, školu, která věří v Boha a v duchovní hodnoty a která učí milovat a vychovávat z lásky."

Škola sv. Augustina sídlí na ulici Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 -  Krč. Augustiniánská mateřská škola byla v Praze otevřena už v roce 2010. A v roce 2015 mají augustiniáni v plánu otevřít také osmileté gymnázium. Základem školy je všeobecné vzdělání s důrazem na křesťanské hodnoty. V každém ročníku má jednu třídu a už od první třídy se tu budou vyučovat cizí jazyky. Škola sv. Augustina je součást mezinárodní sítě škol a univerzit – 270 středních a základních škol po celém světě a 10 univerzit (např. University of Villanova). Navazuje na odkaz sv. Augustina (354–430) a klade důraz na budování pevných základů v životě člověka, na rozvoj osobního, profesního a pracovního poslání, na sebepoznání a integraci osobnosti. Více na www.skolasvatehoaugustina.cz. (Aleš Pištora)

19. 11. 2012