Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná sochu Panny Marie v Tismicích

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 13. srpna 2014 během mše svaté, kterou bude sloužit od 18.00 hodin, novou pískovcovou sochu mající podobu Tismické madony umístěnou před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Slavnostní příležitosti se zúčastní také arcibiskup indického Bangalore Bernard Moras.

Díky Nadaci Tismice, ale také nadaci Via, obci Tismice a farnosti v Českém Brodě, kam tismický kostel dnes patří, byla nad východní vstup do ohrazeného okolí kostela (původně hřbitova) umístěna kopie původní sochy Panny Marie z červeného pískovce. Torzo původní sochy bylo natolik poškozeno, že jeho rekonstrukce již nebyla možná. Akademický sochař Alexandr Kozlov proto zhotovil její věrnou kopii. Celkové náklady na novou sochu činily 473 tisíc korun.

Stejně tak jako originál má i nová socha podobu slavné Panny Marie Tismické, plastiky pocházející z doby před rokem 1419, která se těšila veliké úctě věřících a byla v 90. letech odcizena. Plastika vysoká 148 cm z polychromovaného dřeva byla jediným příkladem tzv. krásného slohu na Kolínsku. Typově byla odvozena od „madony krumlovské“ a blížila se pojetím k „madoně droužetické“ z počátku 15. století. Dnes je nezvěstná a na hlavním oltáři místo ní stojí pouhá kopie zapůjčená z kouřimského Muzea. Tato Madona prý celá staletí Tismice ochraňovala. Vyhnulo se jim jak tažení husitů, tak Švédů za Třicetileté války.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je zachovaná trojlodní románská bazilika z konce 12. století, které se dotkly jen menší úpravy v 15. a 17. století (schodiště na kůr, zastřešení věží a sakristie). Malby nad oltářem a v postranních apsidách byly vymalovány kolem roku 1775. Barokní oltář, na kterém stojí kopie Tismické madony, byl zhotoven na zakázku vévodkyně Marie Terezie Savojské. V letech 2008 – 2010 proběhla generální rekonstrukce baziliky, spojená s archeologickým výzkumem lokality. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 08. 2014