Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka požehná tříkrálovým koledníkům

Z Hradčanského náměstí se vydá za hudebního doprovodu Hudby Hradní stráže a zpěvu „Narodil se Kristus Pán“ průvod na Loretánské náměstí, kde se „králové“ usazení na živých velbloudech u Svaté rodiny pokloní malému Ježíškovi a předají mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu. Odsud také předají své poselství všem přítomným, celému městu a světu.

Zváni jsou všechny děti a jejich rodiče. Děti mohou ke Třem králům a ke Svaté rodině přijít blíž, podívat se na ně, pozdravit se s nimi a nechat u nich dárky pro potřebné děti. Od 13.00 hodin bude pro všechny přítomné koledníky připraveno v Arcibiskupském paláci občerstvení a od 14.45 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha tříkrálová bohoslužba slova, kterou povede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Slavnost Zjevení Páně, řecky Epifanie či Theofanie, se slaví 6. ledna. Nejstarší stopy svátku vedou až na začátek 3. století do egyptské Alexandrie, kdy církevní spisovatel Klement zmiňuje oslavu svátku Ježíšova křtu. Od druhé poloviny 4. století západní křesťané slavili v tento den zjevení Vykupitele spolu s příchodem mudrců, Ježíšovým křtem a prvním zázrakem Ježíšovým na svatbě v Káně, tedy tři události dosvědčující, že Ježíš je Boží Syn. V německé a středoevropské středověké lidové zbožnosti vystupuje silně do popředí událost klanění tří králů, a to zvláště po přenesení jejich údajných relikvií z Milána do Kolína nad Rýnem roku 1164. Na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně, připadá svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba v rámci církevního roku. (Aleš Pištora)

03. 01. 2013