Vyhledávání Menu

Kardinál Duka požehná zvony pro Libouň


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 16. dubna 2016 při mši svaté od 10.00 hodin dva nové zvony pro kostel sv. Václava v Libouni blízko Louňovic pod Blaníkem. Větší ze dvou nových zvonů ponese jméno Panna Maria a sv. Barbora, patronka havířů, kteří kostel postavili. Druhý menší zvon bude mít označení sv. Václav a sv. Vojtěch.


59497

Foto: Arcibiskupství pražské


Na věži kdysi visely tři zvony. Nejstarší a nejmenší byl ulit v roce 1467 zvonařem Jírou. Největší byl ulit roku 1501 mistrem Bartolomějem a prostřední Anna roku 1558 mistrem Brikcím z Cinperka. Za první světové války byly zvony sejmuty a odvezeny. V roce 1929 byly zdejšími občany zakoupeny zvony nové. Dlouho ale na zdejší věži nepobyly, byly odvezeny za německé okupace. Po válce byla provedena sbírka, která však ztratila smysl, jelikož přišla měnová reforma a sebrané peníze byly znehodnoceny. A tak se vybíralo znovu, až byl nakonec přece jen požehnán nový zvon.

Románská rotunda sv. Václava byla v Libouni postavena na konci 12. století havíři z nedaleké Roudné. Od 14. století je farním kostelem, nad nímž vykonávali patronát premonstráti z želivského kláštera. Po požáru vsi byla původní okrouhlá věž nahrazena hranolovou. V letech 1907-1908 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v 50. letech 20. století dostala loď novou střechu. Největších oprav se libouňský kostelík dočkal až po roce 2000. Byly kompletně restaurovány oltáře, kazatelna a byly odborně zpevněny zlidovělé malby na zdích. Kostel opět slavnostně posvětil biskup Karel Herbst 4. října 2009. (Zdeněk Otradovec, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 04. 2016