Vyhledávání Menu

KARDINÁL DUKA POŽEHNAL NOVOU KAPLI V DOMOVĚ SENIORŮ


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštívil 12. ledna 2016 Domov seniorů v Uhlířských Janovicích. V nedávno vybudovaném centru požehnal novou kapli a zúčastnil se spolu s ředitelkou Janou Pivoňkovou a místním farářem P. Kamilem Vrzalem debaty s klienty domova.


55606

Foto: Jak Dlabač

Během prohlídky vedené paní ředitelkou se pražský arcibiskup seznámil s moderním rehabilitačním vybavením, které pomáhá klientům udržovat zdravotní kondici. Zároveň nahlídnul do moderně vybavených pokojů a promluvil s jejich obyvateli. Kardinál Duka požehnal nově vybudovanou kapli a v závěru návštěvy se konala společná debata nad aktuálními tématy.

Domov seniorů v Uhlířských Janovicích se začal stavět už v roce 1999 na základě rozhodnutí Okresního úřadu Kutná Hora, ta ovšem pokračovala pouze do roku 2001, kdy byla stavba Domova seniorů zastavena a stavba zakonzervována. Po dlouhých útrapách se začalo opět stavět v polovině roku 2014 a po roce intenzivní stavby byla budova dokončena dle původního záměru, tedy Domov seniorů s kapacitou pro 154 klientů, která je nyní plně využita. V Domově seniorů nechybí moderní vybavení a možnosti trávení volného času. (Jan Dlabač, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 01. 2016