Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka předá řád sv. Řehoře Velikého

Antonín Klouda sloužil v košířské farnosti jako kostelník. Byl však také ministrantem, lektorem, staral se o farní zahradu v Košířích a další věci, které byly ve farnosti potřeba. Kromě toho, jak v návrhu na ocenění uvádí P. Lohel Zdeněk Klindera, se také snažil přispět s nasazením všech svých sil k rozvoji farního života. „Přitom se osvědčil ve věrném církevním smýšlení a v uplatnění pravých křesťanských ctností,“ dodává P. Klindera, který se tak plně ztotožnil s návrhem dlouholetého košířského administrátora P. Františka Vernera.

Antonín Kloud se narodil 4. června 1922 ve Vleticích na Sedlčansku ve farnosti Krásná Hora nad Vltavou jako poslední ze šesti dětí venkovského kameníka. Celý svůj dospělý život prožil v Praze – Košířích a pracoval jako slévač. Velmi úzce spolupracoval s duchovním správcem košířské farnosti kanovníkem P. Františkem Vernerem. Jako kostelník pracoval na údržbě kostela košířské farnosti, vychovával ministranty a byl vždy nápomocen místním farníkům. Na důchod se odebral do svého rodného kraje. I přes omezení daná věkem žije aktivním životem hluboce zbožného a věřícího křesťana.

Papežský Řád sv. Řehoře Velikého (L´Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno) patří mezi pět vyznamenání, která uděluje sám Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“. Heslem tohoto rytířského řádu je „Pro Deo et Principe“ (Pro Boha a vládce). Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Na půdě Vatikánu je Švýcarská garda povinna Rytířům Řádu sv. Řehoře Velikého salutovat. Od roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy.

Řádovou dekorací je osmihrotý kříž, zlatý s červeným smaltem, s podobiznou sv. Řehoře Velikého na aversu, na reversu nese řádové heslo. Civilní kříže jsou převýšeny zeleným věncem, vojenské kříže zlatou zbrojí, nosí se zavěšeny na červené stuze se zlatými kraji. Rytíři civilního stavu mohou nosit řádovou uniformu, černo-zelený klasicistní frak lemovaný a vyšívaný stříbrem se vzorem dubových listů, černý dvourohý klobouk s papežskou kokardou a kord, rytíři stavu vojenského řádový kříž zavěšují na svou služební uniformu. Ženy uniformu nenosí. (Aleš Pištora)

08. 03. 2012