Vyhledávání Menu

KARDINÁL DUKA PŘEJE NOVÉMU BISKUPOVI PLZEŇSKÉMU SVĚTLO DUCHA SVATÉHO


Papež František 12. února 2016 jmenoval biskupem plzeňské diecéze Mons. Tomáše Holuba, generálního sekretáře České biskupské konference, faráře baziliky sv. Petra a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mu při této příležitosti přeje sílu a světlo Ducha svatého.


57087


Přeji nově jmenovanému plzeňskému biskupovi Mons Tomášovi Holubovi, dosavadnímu generálnímu sekretáři České biskupské konference, sílu a světlo Ducha svatého a jako bývalému hlavnímu kaplanovi duchovní služby české armády potřebné ctnosti a dary, kterými se vyznačuje Miles Christi. S dodatkem, že vedle historické výzbroje, kterou popsal apoštol Pavel a rozvinul sv. Augustin ve své známé studii o křesťanském boji, bude potřeba také novodobá výstroj a výzbroj. Mons. Holub bude patřit k druhé generaci členů biskupské konference obnovené před pětadvaceti lety nezapomenutelným papežem sv. Janem Pavlem II., který vytvořil biskupskou konferenci v bývalé ČSFR po čtyřiceti letech útlaku a plánované likvidaci římskokatolické církve bývalým totalitním režimem komunistické strany.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Aleš Pištora 12. 02. 2016