Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka přijal nového ředitele hasičů

Oba ředitelé poblahopřáli arcibiskupu Dukovi ke jmenování kardinálem a předali mu sošku sv. Floriána vyrobenou sklářem Jiřím Pačinkem. Projednali spolupráci katolické Charity s Hasičským záchranným sborem při zapojování do akcí souvisejících s řešením následků mimořádných událostí. Shodli se na aktualizaci smlouvy mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Českou biskupskou konferencí.

Kardinál Duka se zajímal o aktuální situaci ve sboru a vyjádřil přesvědčení, že se sboru podaří udržet stávající podobu, aby mohl plnit své poslání pomáhat potřebným v nouzi. Závěrem popřál hasičům hodně úspěchů a štěstí při vykonávání jejich náročného, ale prospěšného povolání. Zástupci Hasičského záchranného sboru mu poděkovali za podporu a zájem o práci hasičů a popřáli mu mnoho úspěchů v jeho nové funkci. (www.hzscr.cz)

15. 03. 2012