Vyhledávání Menu

Kardinál Duka přijme slib nových vojenských kaplanů

V kostele Církve československé husitské Na Zderaze v Resslově ulici se 11. prosince 2014 koná od 16.00 hodin za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP vyslání dvou vojenských kaplanů do služby v armádě. Vojenským kaplanem se poprvé stane baptista.

Do rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominiky Duky OP a prvního místopředsedy Ekumenické rady církví Joela Rumla složí slib noví kaplani, jimiž se stanou Ivan Stanko z Bratrské jednoty baptistů a Vladimír Moravec z Československé církve husitské. První z vysílaných kaplanů bude sloužit v Přáslavicích, druhý v Žatci.

Po uvedení nových duchovních do služby bude v armádě sloužit 29 kaplanů z devíti církví. Jejich počet od roku 1996, kdy začal působit v české jednotce v Bosně a Hercegovině první vojenský kaplan, postupně vzrůstá. Optimální počet pro naši armádu je 35 kaplanů. Uchazeči o duchovní službu v armádě musejí splnit mnoho kritérií. Jsou na ně kladeny stejné nároky jako na vojáky z povolání, tedy například podmínka plné fyzické a psychické zdatnosti. Služba vojenského kaplana je časově omezená a zpravidla trvá 6 - 8 let.

Vojenští kaplani jsou duchovní, které do služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají. Úkolem kaplana není hlásání víry - kaplan nikdy nemluví o věcech víry jako první; nejedná se ani o jakési moralizování a napomínání - základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce; ale jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého, kdo se kaplanovi svěří. Více na www.kaplani.army.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 12. 2014