Vyhledávání Menu

Kardinál Duka připomene arménskou genocidu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP připomene 24. dubna 2015 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 100 let od arménské genocidy. Ekumenické bohoslužby se od 19.30 hodin zúčastní také archimandrita církve Svatého Řehoře Osvětitele - Arménské apoštolské církve Barsegh Pilavchyan a velvyslanec Arménské republiky v České republice Tigran Seiranian.

„Byl to německy píšící židovský spisovatel Franz Werfel pocházející z Prahy, jehož román Čtyřicet dnů se poprvé tak výrazně dotkl této bolestivé záležitosti. Chtěl bych vyjádřit radost z toho, že papež František se nezdráhá genocidu Arménů nazvat pravým jménem a že nechce pranýřovat, ale vybízí, abychom se díky pravdivému pohledu na minulost mohli vydat na cestu smíření. Velmi mile mě také překvapila reakce Evropského parlamentu, který ocenil vyjádření papeže Františka,“ říká pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Papež František v neděli 12. dubna sloužil mši pro arménské věřící, které se účastnil také arménský patriarcha Nerses Bedros XIX. Tarmouni. „V minulém století naše lidská rodina překonala tři obrovské a bezpříkladné tragédie. První, která bývá považována za první genocidu 20. století, postihla arménský lid,“ uvedl papež, který vlastně citoval dokument podepsaný v roce 2001 tehdejším papežem Janem Pavlem II. a tehdejším arménským patriarchou.

Arménskou genocidu, kdy turecká vláda v době první světové války rozhodla zlikvidovat arménskou menšinu, která obývala východní oblasti při hranicích s Ruskem, postupně uznaly desítky parlamentů evropských států včetně Evropského parlamentu. Navzdory Turecku, které pojem genocida a údaje o jednom a půl milionu zavražděných Arménů odmítá, přijaly tento výklad historie také Spojené státy a další mimoevropské země.

V roce 1915 turecká armáda obsadila oblasti obývané Armény a začala vraždit nejprve arménskou intelektuální elitu, kněze a učitele. Dne 24. dubna 1915 osmanské úřady pozatýkali a následně popravili 700 istanbulských arménských intelektuálů. Muži byli posíláni do pracovních praporů turecké armády, kde byli systematicky likvidováni. Další muži, ženy a děti byli deportováni pěším pochodem do odlehlých oblastí Syrské pouště. Většina z nich při tomto pochodu zahynula. Více na http://cz.mfa.am. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 04. 2015