Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka připomene mystičku Terezii Neumannovou

Pražský arcibiskup zastoupí někdejšího řezenského biskupa prof. Gerharda Ludwiga Müllera, který byl papežem Benediktem XVI. nedávno jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry. Koncelebrovat budou přítomní biskupové a kněží nejen z Německa, ale z mnoha dalších koutů Evropy. Mezi jinými také biskup Friedhelm Hofmann z Würzburgu anebo plzeňský biskup František Radkovský. Po mši svaté následuje průvod k hrobu Terezie Neumannové a modlitba za její blahořečení.

Terezie Neumannová (8. nebo 9. dubna 1898 –18. září 1962) byla německá katolická mystička. Jako mladá prostá děvečka oslepla, ohluchla a ochrnula. V roce 1923, v den blahořečení Terezie z Lisieux, se jí údajně vrátil zrak a v roce 1925, v den prohlášení její patronky za svatou, zmizelo i ochrnutí. Ve Svatém týdnu 1926 měla vidění trpícího Krista a po něm se u ní objevila stigmata, která trvala až do její smrti.

Mezi věřícími z celého světa se těší velké oblibě. Její hrob je hojně navštěvován poutníky z celého světa. Petici za její blahořečení podepsalo 40 000 lidí. Na podporu šíření jejího věhlasu byl založen spolek, jehož členy jsou také věřící z České republiky. Katolická církev její stigmata zkoumá v rámci beatifikačního procesu, který byl zahájen v roce 2005. Více na www.therese-neumann.de. (Aleš Pištora, cs.wikipedia.org)

13. 09. 2012