Vyhledávání Menu

Kardinál Duka připomene přenesení ostatků sv. Václava

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 4. března 2015 od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti výročí „translace“, tedy přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském hradě.

Jak známo, sv. Václava nechal roku 935 zavraždit jeho bratr Boleslav. Ať už jeho pohnutky byly jakékoli, dal Václavovy ostatky po třech letech dne 4. března přenést do svatovítské rotundy na Pražském hradě, kterou nechal kníže Václav vystavět. Tím začíná „druhý život“ sv. Václava. Vnuk prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily začal být jako mučedník a patron české země uctíván bezprostředně po své smrti. Nad jeho hrobem bylo nejdříve zřízeno biskupství a časem mu byla symbolicky svěřena i péče o celý český stát. Tak se z něj stal věčný panovník, který pouze dočasně propůjčoval správu země právě vládnoucím knížatům a králům. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 03. 2015