Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka připomene zakladatele školských sester de Notre Dame

Kongregace Školských sester de Notre Dame je katolická řeholní kongregace, která se ve své činnosti zaměřuje na výuku a výchovu dětí. V současné době působí ve 30 zemích světa, mimo jiné v České republice, USA a na Slovensku. V rámci České republiky působí samostatná česká provincie kongregace. Kongregace provozuje 1 mateřskou školu a jednotlivé sestry vyučují na řadě dalších škol.

Kongregace s původním názvem Chudých školských sester de Notre Dame byla založena v Německu roku 1833 blahoslavenou Karolinou Gerhardingerovou. V českých zemích začala zásluhou P. Gabriela Schneidera působit 15. srpna 1853 v Hyršově. Papež Pius X. ji schválil v roce 1910. Během druhé světové války byly vyučovací ústavy a kláštery řádu v českých zemích zabrány a uzavřeny. V roce 1949 ústavy bez náhrady zabral stát, který k nim přibíral i kláštery. V průběhu roku 1950 a dalších letech byl systematicky zabavován movitý i nemovitý majetek řádu a sestry byly nezákonně nuceny buďto řád opustit, nebo se stěhovat do určených „soustřeďovacících klášterů“. V roce 1968 došlo k přechodnému uvolnění poměrů a přejmenování Kongregace na Kongregaci Školských sester de Notre Dame. K návratu školských sester do škol však mohlo dojít až po sametové revoluci.

P. Gabriel Schneider, zakladatel české větve Kongregace de Notre Dame, se narodil 20. března 1812 v Kremži. Roku 1825 dal otec syna zapsat do 1. latinské třídy německého gymnázia v Českých Budějovicích, kde vyučovali piaristé. Po ukončení filozofických studií vstoupil do biskupského semináře. V té době přišel z Vídně do Českých Budějovic mladý doktor teologie Vojtěch Mokrý, který se stal jeho duchovním vůdcem. Konečně se naplnila Gabrielova touha a dne 25. července 1837 byl vysvěcen na kněze. Roku 1838 se stal kaplanem v Klenčí u Domažlic.

Roku 1842 byl jmenován biskupem Arnoštem Růžičkou kaplanem v Hyršově. Zde založil spolek pro dívky a roku 1853 s velkými obtížemi a za přispění biskupa Jana Valeriána Jirsíka uvedl do Čech a následně osamostatnil Kongregaci Chudých školských sester de Notre Dame, pro kterou pak pracoval a žil až do konce svého života. S velkou odvahou koupil objekt bývalého minoritského kláštera v Horažďovicích i s kostelem jako vhodné místo pro působení sester, protože původní místo nestačilo narůstajícímu počtu sester a chovanek. Svou kněžskou činnost opustil P. Gabriel 7. července 1854, kdy požádal předčasně o odchod na odpočinek ze zdravotních důvodů. Pak se už staral jen o záležitosti své milované kongregace. Zemřel 15. února 1867 a byl pochován na Vyšehradě. (Aleš Pištora, www.notredame.cz)

20. 03. 2012