Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka provedl prezidenta Gaucka katedrálou

Prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck přicestoval do České republiky na pozvání prezidenta republiky Václava Klause. Po slavnostním obědě pořádaném prezidentem republiky přivítal pražský arcibiskup Joachima Gaucka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ve své uvítací řeči připomněl, že katedrála spojuje naši zemi s Římskou říší německého národa nejen v postavě zakladatele pražské katedrály. Připojil rovněž, že v Praze kdysi panovala plodná kulturní symbióza česko-německo-židovská kultury, čemuž učinila přítrž druhá světová válka.

Kardinál Duka zdůraznil, že si váží dopisu německého prezidenta k letošnímu výročí lidické tragédie a jeho návštěvy Lidic. „Chtěl bych právě zde připomenout, že dějiny naší nové svobody začínají návštěvou prezidenta naší země Václava Havla u vás a prezidenta vaší země Richarda von Weizsäckera u nás,“ řekl pražský arcibiskup a dodal, že u hrobu sv. Václava je možné zahlédnout společné kořeny obou našich národů, kořeny křesťanství, židovství a antiky.

Během společných chvil hovořil kardinál Duka s Joachimem Gauckem o situaci církví v naší zemi, o jejich postavení ve společnosti, o připravovaném majetkoprávním vyrovnání, ale také o atmosféře, která kolem této otázky panuje. Někdejší evangelický farář se živě zajímal o úspěchy církevního školství u nás, jakož i o úzkou spolupráci křesťanů v Československu a tehdejší NDR. Ta byla určitým útočištěm pro svobodné studium, teologickou literaturu a v případě katolické církve i možností kněžských svěcení. (Aleš Pištora)

11. 10. 2012