Vyhledávání Menu

Kardinál Duka se setká s lánskými hasiči


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 11. června 2016 při příležitosti oslav 135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v Lánech setká u požární zbrojnice se členy tohoto sboru a požehná prapor, který hasičům daroval jejich čestný člen Karel Schwarzenberg.


62790

Foto: www.sdhlany.ic.cz


K založení prvního hasičského sboru došlo roku 1881, kdy byly Lány součástí křivoklátského panství, v majetku knížecího rodu Fürstenberků. Sbor měl 21 členů. Roku 1921 bylo panství prodáno Československé republice a tím sbor spadal pod stát. Velitelskou hodnost ve sboru převzal dosavadní zástupce a starosta obce Jan Frolík. V této době se sbor začal více zapojovat do kulturních činností aj. (pořádání plesů, divadlo, dramatické kroužky).

O sbor se také velice zajímal prezident T. G. Masaryk. Když zemřel prezident Masaryk, 14. září 1937, doprovodil ho sbor, stejně jako jeho manželku, na poslední cestu na lánský hřbitov. Poté každý rok 14. září zapalovali hasiči „Masarykovu vatru“ (tento pietní akt se koná i dnes). Dnes jsou hasiči jednou z nejvytíženějších záchranných složek (požáry, povodně a další záchranné práce), stále pořádají mnoho kulturních a sportovních akcí (plesy, dny dětí, závody), a také pracují s mládeží. (www.sdhlany.ic.cz)

Aleš Pištora 06. 06. 2016