Vyhledávání Menu

Kardinál Duka se setká s pracovníky charity

Arcidiecézní charita Praha zve na předvánoční setkání svých pracovníků s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP, které se koná v pátek 19. prosince 2014 v kostele sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha. Mše svatá začíná v 10.30 hodin a zvána je i široká veřejnost.

Charita poskytuje pomoc potřebným u nás i v zahraničí. Rozsáhlou síť sociálních a zdravotních služeb v pražské arcidiecézi rozvíjí Arcidiecézní charita Praha spolu se čtyřmi desítkami farních Charit. Pomáhají nejen lidem bez domova, kteří se ocitají na okraji společnosti, ale také seniorům, lidem se zdravotním postižením či cizincům žijícím v České republice.

Pomoc směřuje také do rozvojových zemí, konkrétně do Indie, Ugandy, Zambie, Konžské demokratické republiky a Běloruska. Každý rok se pomoc dostane k desetitisícům potřebných. Nejznámějším je program Adopce na dálku® a Česká nemocnice v Ugandě, které pomáhají díky podpoře českých dárců.

Arcidiecézní charita Praha je spolu s farními Charitami součástí sdružení Charita Česká republika a celosvětové sítě Caritas Internationalis, která působí téměř ve všech zemích světa a je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti. (Aleš Pištora, Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 18. 12. 2014