Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka se spolu s poutníky modlil ve sv. Petru

Modlitba za vlast v chrámu sv. Petra v Římě se uskutečnila u oltáře sv. Václava. Tento oltář národního patrona, obklopený věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem představuje jistý unikát. Je totiž velmi výjimečné, že tak malý národ, jako je náš, má v tomto velechrámu univerzální katolické církve tak výraznou stopu. Oltář dal postavit olomoucký biskup Jindřich Berka z Dubé v první polovině 14. století. Dnešní obraz sv. Václava je z počátku 18. století.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka po modlitbě za vlast spolu se svým doprovodem položil kytici u hrobu kardinála Berana v kryptě svatopetrské baziliky. Kardinál Beran je dodnes jediným Čechem, kterému se dostalo pocty moci být pohřben v kryptě chrámu sv. Petra. Když zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti. Papež Pavel VI. rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku papežů. Jeho hrob se nachází poblíž hrobu svatého Petra.

Večer téhož dnes se arcibiskup Duka zúčastnil nešpor v bazilice sv. Sabiny na Aventinu, kterou roku 1218 papež Honorius III. svěřil řádu dominikánů. Právě konvent Santa Sabina byl ustanoven za sídlo generální kurie dominikánského řádu, jehož je pražský arcibiskup členem. (Aleš Pištora)

 

Modlitba za vlast v chrámu sv. Petra v Římě

Bože, Otče všemohoucí,

chci ti u oltáře sv. knížete Václava

v prvním z chrámů Kristovy církve

poděkovat za všechna dobrodiní,

jež jsi prokázal mé vlasti a mému národu,

a prosit, abys nás i nadále chránil.

Děkuji ti za dar víry podaný nám v naší řeči

a prosím, abychom na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje

pochopili svou roli mezi evropskými národy.

Děkuji ti za svatého Václava,

který je pro nás příkladem spravedlnosti vládce,

a prosím, abychom se uměli jako on sklonit

před tvou svrchovaností.

Děkuji ti za prvomučednici naší krve, sv. Ludmilu,

která je vzorem vychovatelky,

a prosím, aby naši pedagogové vychovali

mravnou a vzdělanou mládež.

Děkuji za sv. Vojtěcha, mého předchůdce

na pražském biskupském stolci,

a prosím, aby naši biskupové

statečně hájili mravnost ve společnosti.

Děkuji ti za sv. sestru Anežku

a prosím, abychom vždy nalezli cestu ke smíru

a pečovali o slabé jako ona.

Děkuji ti za sv. Zdislavu, věrnou manželku a moudrou matku

a prosím, abychom z našich rodin

vytvořili šťastné domovy a místa,

kde vládne tvůj zákon přinášející radost a mír.

Děkuji za svatého Jana Nepomuka, znalce zákonů

a prosím, aby se stal vzorem pro soudce a právníky,

abychom se nesesmekali do bezzákonného zmatku.

Děkuji ti za statečnost mučedníků nedávné doby totalit

a prosím, abychom jejich památku ctili poctivostí

života a vzájemnou úctou mezi lidmi.

Ty, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, jsi jediným Pánem dějin

a patří ti všechen čas i všichni lidé.

Nedej nám sejít z cesty Pravdy a Života,

kterou nám otevřel tvůj Syn a kterou nás vede tvůj svatý Duch.

Požehnej naši zem, našim občanům, našim hostům i mně,

který zde stojím, abych tebe chválil a jim sloužil.

Amen.

19. 02. 2012