Vyhledávání Menu

Kardinál Duka se vrací na Chlum sv. Máří


Na svátek Nanebevzetí Panny Marie bude 15. srpna 2015 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 11.00 hodin poutní mši svatou na Chlumu sv. Máří na Sokolovsku. Ve 13.00 hodin bude zahájena výstava o působení dr. Habáně na Chlumu sv. Máří.


45281


Na své působení na Chlumu sv. Máří vzpomíná pražský arcibiskup rád. „Od té doby, co jsem na začátku 70. let odešel z Chlumu svaté Máří, jsem se tam vždy vracel. V době svobody, kdy mi přibylo mnoho povinností, to už sice nebylo tak často, nicméně každý rok, když jedu ze setkání redakční rady revue Salve, které se koná v trapistickém klášteře v Novém Dvoře, se na Chlumu svaté Maří zastavuji. Někdy narazím na zavřený kostel, ale někdy zase třeba někoho potkám,“ vypráví kardinál Duka, který byl z Chlumu přeložen do Nových Mitrovic kvůli aktivitám kolem tajného formačního střediska dominikánského řádu, které tam bylo zřízeno dr. Metodějem Habáněm.

Počátky poutního místa Chlumu sv. Máří jsou spojeny s legendou z 13. století, která vypráví o zázračném objevení gotické sošky sedící Panny Marie s Ježíškem. V místě byla vystavěna malá kaple a soška začala přitahovat poutníky, o které se starali křížovníci s červenou hvězdou z blízkého Kynšperku nad Ohří. V sousedství kaple byla následně založena osada Chlum, zmiňovaná prvně dne 16. května 1341. V době kolem roku 1400 nahradila původní dřevěnou kapli gotický kamenný poutní kostel a v roce 1687 pražský arcibiskup a velmistr řádu Jan Bedřich Valdštejn přikročil k výstavbě nového poutního areálu podle plánu architekta Kryštofa Dientzenhofera.

Největší rozkvět zdejších poutí nastal ve druhé polovině 18. století, kdy Chlum sv. Máří patřil k nejnavštěvovanějším poutním místům v Čechách. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války se po křížovnících duchovní správy na krátkou dobu ujali dominikáni. Koncem padesátých let 20. století byl objekt bývalého proboštství přeměněn na ubytovnu budovatelů elektrárny Tisová a později byly jeho budovy využity jako depozitář sbírky církevního umění. Areál však nebyl udržován a postupně chátral. Po návratu křížovníků s červenou hvězdou byly na Chlumu zahájeny práce na obnově celého komplexu proboštství.

Farnost Chlum Svaté Maří je dnes jednou z pěti farností sokolovského vikariátu. Od roku 1993 náleží sokolovský vikariát do Plzeňské diecése založené ve stejném roce bulou svatého papeže Jana Pavla II. O duchovní správu farnosti se tradičně starají příslušníci Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 08. 2015