Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka se zúčastní oslav 20. výročí plzeňské diecéze

V rámci diecézních oslav proběhne pátý ročník festivalu křesťanských hudebních skupin „Pils Alive“, který se doposud konal v prostorách biskupství. Tentokrát vykročí i do ulic města a představí posluchačům soudobou hudební duchovní tvorbu. Na festivalu zazní jednotlivé hudební styly od rocku až po gospel. Vrcholem večera pak bude koncert kapely Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici, který začne ve 20.15 hodin.

V rámci doprovodného programu budou na nám. Republiky ve stáncích probíhat prezentace Biskupství plzeňského a dalších institucí, jako je Meditační zahrada – Památník obětem zla, Diecézní centrum mládeže a o. s. Brána, Duchovní služba nemocným, Nadační fond Dominanty, Papežská misijní díla, Církevní gymnázium Plzeň, Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Církevní mateřská škola kardinála Berana, Salesiánské hnutí mládeže atd.

Cílem oslav je připomenout co nejširší veřejnosti skutečnost, že už dvě desítky let existuje Diecéze plzeňská jako svébytný a silný duchovní útvar a že byly úspěšně završeny historické, staletí trvající snahy o její vytvoření, že Plzeň je nejen důležitým centrem v rámci státní samosprávy, ale i významným centrem duchovním, důstojným partnerem např. blízkého Řezna a dalších.

Dále by oslavy měly přiblížit současnou činnost církve a církevní charitní působení i těm občanům, kteří s církví běžně nepřicházejí do styku a nemají povědomí o její současné situaci a roli ve společnosti. Důležité je též ukázat, že ani v dnešním materiálně orientovaném světě neztrácejí duchovní hodnoty svou důležitost, ba naopak, a že církev zde má své místo nejen z hlediska historického, ale i současného jakožto nositelka hodnot duchovních, etických, charitativních i kulturních. Více na www.bip.cz. (Alena Ouředníková, Aleš Pištora)

28. 05. 2013