Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka se zúčastní pohřbu generála Sedláčka

V kondolenci pozůstalým po generálu Sedláčkovi pražský arcibiskup napsal: „Jsem mu vděčný za jeho pevné postoje a osobní statečnost, se kterou vystupoval nejen proti hnědé a rudé totalitě, ale i proti některým současným neblahým tendencím, které v budoucnu mohou ohrožovat svobodu a demokracii v naší vlasti. Jako katolický duchovní, kterému je svěřena duchovní péče o vojáky naší armády, vnímám odchod pana generála jako velkou ztrátu; nám všem je a vždy bude tolik potřebným příkladem skvělého vojáka, vlastence a ochránce základních hodnost naší západní křesťanské civilizace.“

Armádní generál Tomáš Sedláček se narodil 8. ledna 1918 ve Vídni. Absolvoval kurz pro důstojníky v Litoměřicích a Vojenskou akademii v Hranicích. Po okupaci v roce 1940 odešel tzv. balkánskou cestou do Francie a na jaře byl přidělen k 1. československé pěší divizi ve Francii. Po porážce Francie uprchl do Velké Británie, kde vstoupil do řad Československé smíšené brigády. V roce 1944 byl zařazen mezi důstojníky přesunující se do Sovětského svazu a bojoval v Karpatech. Po osvobození Československa byl povýšen na majora a absolvoval Vysokou školu vojenskou v Praze.

V únoru 1951 byl zatčen a po mučením vynuceném podpisu odsouzen ve vykonstruovaném procesu za údajnou velezradu a špionáž. Byl vězněn ve Valdicích, na Mírově, v Leopoldově a táboře Bytíz při příbramských uranových dolech. Propuštěn byl 11. května 1960. Po listopadu 1989 se dočkal rehabilitace. Byl předsedou revizní komise Konfederace politických vězňů, předsedou Československé obce legionářské a pracoval v Ústřední rehabilitační komisi MNO. V roce 1999 byl povýšen do hodnosti generálporučíka, 14. listopadu 2008 pak do nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála. Zemřel 27. srpna 2012 ve věku 94 let v Praze.

Čelní představitelé České republiky, Československé obce legionářské, České obce sokolské, váleční veteráni a další hosté se s generálem Sedláčkem rozloučí v úterý 4. září 2012 v 10.00 hodin ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Rodinný pohřeb s vojenskými poctami, který bude přístupný veřejnosti, se uskuteční v 15.00 hodin v krematoriu v Praze Strašnicích. (Aleš Pištora, www.army.cz)

03. 09. 2012