Vyhledávání Menu

Kardinál Duka se zúčastní setkání ve Štrasburku

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s předsedou Ekumenické rady církví Danielem Fajfrem zúčastní 30. prosince 2013 silvestrovského setkání mladých lidí organizovaného komunitou Taizé. Ve Štrasburku pak bude ohlášeno setkání, jež se bude konat v roce 2014.

Od 28. prosince se 20 tisíc mladých lidí z celé Evropy i z dalších kontinentů ve Štrasburku účastní 36. zastavení na „pouti důvěry“, kterou organizuje komunita Taizé. Každé ráno se mladí lidé shromáždí ve více než dvou stech hostitelských farnostech na obou březích Rýna, ve Francii i v Německu, aby se modlili a rozmlouvali spolu. Účastníci se během setkání budou scházet v poledne a večer ke společným modlitbám. Více na www.taize.fr. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 30. 12. 2013