Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka uctí ve Vratislavi bl. Česlava

Debaty, která se od 17.00 hodin koná v Dolnoslezském filmovém centru ve Vratislavi po promítání filmu „Wroclaw Václava Havla“, se kromě kardinála Duka zúčastní také Jan Lityński, poradce prezidenta Komorowského, a P. Tomasz Dostatni OP. Během večera bude rovněž prezentován polský překlad knihy rozhovorů s kardinálem Dukou „Tradice, která je výzvou“.

Bl. Česlav se narodil kolem roku 1180 ve Slezsku a vyrostl v Krakově. Po vysvěcení na kněze se brzy stal kanovníkem v Sandoměři. Česlav, stejně jako sv. Hyacint, doprovázel krakovského biskupa do Říma (1220), kde se setkal se sv. Dominikem a vstoupil do jeho řádu. Řádová kapitula rozhodla (1221), aby se vrátil do Polska a šířil novou řeholi ve své vlasti a v okolních zemích.

Když se vracel, už jako dominikán, z Říma do vlasti, zastavil se v Praze (1222) a založil tam první dominikánský konvent při kostele sv. Petra »Na Poříčí«. Po návratu do Polska založil konvent ve Vratislavi a stal se tam převorem. Podílel se na založení polské řádové provincie (do níž až do roku 1301 patřily i české země) a v letech 1232-1236 byl druhým polským provinciálem. Zemřel 15. VII. 1242 ve Vratislavi a tam je též pohřben. V roce 1713 byl prohlášen za blahoslaveného. (Aleš Pištora)

15. 07. 2013