Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka udělil medaili sv. Vojtěcha prof. Kłoczowskemu

Jerzy Kłoczowski (narozen 29. prosince 1924 v Bogdany, Polsko) je polský historik, profesor na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu a bývalý senátor. Během II. světové války se účastnil varšavského povstání. Studoval na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani a na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni. V řadách členů Solidarity se postavil proti komunistické diktatuře. Po pádu komunismu se stal senátorem a byl členem komise pro zahraniční věci. Kromě lublinské univerzity přednášel také na Collège de France, Sorbonně, v Oxfordu, v Princetonu a na dalších světových univerzitách. Je autorem mnoha vědeckých publikací oboru historie a nositelem několika ocenění, mimo jiné řádu Bílého orla. (Aleš Pištora)

30. 03. 2012