Vyhledávání Menu

Kardinál Duka udělil Svatovojtěšské medaile

Arcibiskup pražský udělil 12. května 2015 při příležitosti oslav 86. výročí posvěcení dostavěné katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zlaté svatovojtěšské medaile Jaroslavě Tröstlové, Rajmundu Jiřímu Treterovi OP a doc. Heleně Soukupové.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka uděluje paní Jaroslavě Tröstlové zlatou svatovojtěšskou medaili za odvahu vyznávat v době komunistické nesvobody otevřeně svou víru a vést svěřené děti ke křesťanským hodnotám.

Jaroslava Tröstlová se narodila 4. března 1930 v Borovanech. Studovala učitelský ústav a po absolvování v roce 1948 učila do roku 1978 na základních školách jihočeského venkova (Rychnov u Nových Hradů, Nakolice, Kojákovice, Petříkov).

Katolické vyznání, které Jaroslava Tröstlová během totality neskrývala, bylo trnem v oku pro komunistické funkcionáře. V roce 1978 musela „z náboženských a mravních důvodů“ ze školství odejít. Poté až do odchodu na odpočinek pracovala v kotelně závodu Calofrig.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka uděluje prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi zlatou svatovojtěšskou medaili za přínos k obnově konfesního a kanonického práva. To se dnes opět vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ale stalo se také součástí naší demokratické společnosti.

Prof. Jiří Rajmund Tretera (1940) je právník, katolický kněz, vysokoškolský pedagog a člen dominikánského řádu. V roce 1962 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1967 získal doktorát práv. V následujících letech pracoval jako hospodářský právník ve strojírenských a stavebních firmách a byl též externím vědeckým aspirantem v oboru právních dějin Afriky na Orientálním ústavu ČSAV.

Po roce 1970 tajně studoval teologii a roku 1987 vstoupil do dominikánského řádu, kde byl v ilegalitě určen jako vyučující církevního práva na Generálním studiu Dominikánů. V prosinci 1989 byl vysvěcen na jáhna a kněžské svěcení přijal 29. června 1991. Po roce 1990 vyučuje církevní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 2006 mu byl přiznán titul profesora právních dějin. Je předním českým odborníkem na církevní a konfesní právo a autorem mnoha odborných studií.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka uděluje doc. Heleně Soukupové stříbrnou svatovojtěšskou medaili za celoživotní badatelské úsilí spojené s historií Anežského kláštera a osobností sv. Anežky České, které vyvrcholilo nedávno vydaným skvělým životopisem této světice.

Doc. Helena Soukupová (1946) je uznávanou historičkou umění se zaměřením na středověkou architekturu žebravých řádů. Po vystudování uměleckoprůmyslové školy v Praze, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dějiny umění a klasická archeologie. Pracovala v Národním muzeu, v letech 1990–2003 rovněž přednášela na Katedře dějin umění a estetiky vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Již v době studií se začala věnovat výzkumu Anežského kláštera, který v roce 1989 vyvrcholil vydáním monografie Anežský klášter v Praze. Ve své komplexní monografii o historii Anežského kláštera, vydané ve druhém přepracovaném vydání ve Vyšehradu v roce 2011, Helena Soukupová představila dějiny a význam nejdůležitějšího Anežčina díla. Ve své nejnovější práci Svatá Anežka Česká věnuje pozornost osobnosti přemyslovské princezny.

(Aleš Pištora)

Jan Dlabač 13. 05. 2015