Vyhledávání Menu

Kardinál Duka uloží ostatky sv. Václava ve Staré Boleslavi

Během Nešpor, které začínají v 18.00 hodin, budou 18. května 2014 v kryptě sv. Kosmy a Damiána v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi slavnostně natrvalo uloženy ostatky sv. Václava. Jejich část byla pro tyto účely odebrána během oslav výročí translace národního světce na Pražský hrad.

Ostatek bude ve Staré Boleslavi uložen na místě zavraždění a prvního hrobu svatého Václava v relikviáři, který je dílem sochaře Josefa Václava Myslbeka. „Od neděle už zase ten nápis hrob svatého Václava bude věrohodný a pravdivý, protože tam aspoň část jeho ostatků bude spočívat," řekl kapitulní probošt ve Staré Boleslavi Libor Bulín. Relikvie bude podle něj přístupná veřejnosti a dobře viditelná.

Výročí „translace“, tedy přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském hradě si věřící připomněli 4. března 2014 v kapli sv. Václava katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jak známo, sv. Václava nechal roku 935 zavraždit jeho bratr Boleslav. Ať už jeho pohnutky byly jakékoli, dal Václavovy ostatky po třech letech dne 4. března přenést do svatovítské rotundy na Pražském hradě, kterou nechal kníže Václav vystavět. Tím začíná „druhý život“ sv. Václava. Vnuk prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily začal být jako mučedník a patron české země uctíván bezprostředně po své smrti. Nad jeho hrobem bylo nejdříve zřízeno biskupství a časem mu byla symbolicky svěřena i péče o celý český stát. Tak se z něj stal věčný panovník, který pouze dočasně propůjčoval správu země právě vládnoucím knížatům a králům. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 16. 05. 2014