Vyhledávání Menu

Kardinál Duka veze do Berouna plyšového medvídka


U příležitosti 750. výročí založení královského města Berouna bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v sobotu 20. června 2015 od 10.00 hodin sloužit v kostele sv. Jakuba mši svatou s biřmováním. Od 11.30 hodin se zúčastní benefiční akce sbírání plyšových medvědů na podporu Domova sv. Anežky České pro osoby s Alzheimerovou chorobou.


41639


Farní charita Beroun se v sobotu 20. června od 11.30 do 15.00 hodin pokusí překonat osm let starý rekord v počtu plyšových medvídků na jednom místě. Stačí přinést plyšového medvídka. Na akci vystoupí herečka a moderátorka Michaela Dolinová a herec Ladislav Ondřej. Současný rekord je z Muzea Těšínska (1052 medvědů). Veškerý výtěžek z následného prodeje medvědů bude věnován na rozvoj Domova sv. Anežky České v Berouně. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který nad akcí převzal záštitu, také jednoho medvěda přiveze.

Domov sv. Anežky České je zařízení rodinného typu, ve kterém je věnována profesionální péče seniorům, do jejichž rodin vstupují projevy demence, které významně ovlivňují jejich život. Poskytuje komplexní 24 hodinovou péči, která je postavena na zásadách důstojnosti, vlídného přístupu, rodinné atmosféry a zároveň na vysoké odborné úrovni. Farní charita Beroun zahájila provoz pobytové péče pro seniory již v roce 2008, kdy otevřela týdenní stacionář. Během uplynulých let se zařízení přestěhovalo do stávajících prostor, navýšila se kapacita a od roku 2011 specializovala služba pro seniory, kteří se potýkají s poruchami paměti (způsobenými např. Alzheimerovou nemocí). Významnou změnou byla transformace týdenního stacionáře na domov se zvláštním režimem, která proběhla na přelomu roku 2014/2015.

Oslavy města Berouna se konají od 19. do 20. června a jejich součástí jsou koncerty, divadelní představení, pivní slavnosti, šermířské souboje, vystoupení kejklířů i tanečníků, dny otevřených škol i Kulturního domu Plzeňka. V sobotu 20. června se také v Berouně koná průvod v čele s králem Přemyslem Otakarem II. Více na http://beroun.charita.cz a www.mesto-beroun.cz.

 (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015